• 2. september 2015

De politiske listetoppene i Bergen stiller når folkekirkens rolle i byen er tema for et politisk folkemøte på Sædalen skole 8. september kl. 19:00.

– Vi ønsker å bevisstgjøre politikerne på kirken som ressurs. Den gjør Bergen til en bedre by å bo i. Samtidig vil vi peke på de utfordringer kirken har. Vi er selvsagt interessert i hvilken kirkepolitikk de ulike partiene satser på fremover, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland.

Det er Bergen kirkelige fellesråd som inviterer til møtet på vegne av de 25 menighetene i byens tre prostier. Følgende listetopper har allerede sagt fra at de kommer:

  • Høyre: Martin Smith-Sivertsen
  • Arbeiderpartiet: Harald Schjelderup
  • Fremskrittspartiet: Tor A. Woldseth
  • Kristelig Folkeparti: Dag Inge Ulstein
  • Venstre: Åsta Årøen
  • Rødt: Sofie Marhaug
  • Miljøpartiet De Grønne: Tom Sverre Tomren
  • Senterpartiet: Odd Sverre Bjørdal

Det politiske folkemøtet på Sædalen skole begynner klokken 19.00 tirsdag 8. september. Kirkevergen håper kirkens folk er våkne og stiller på møtet.

– Hvorfor er møtet lagt til Sædalen skole?

– En ny kirke er lenge planlagt i denne bydelen. I dag holder menigheten til på skolen. De første pengene til kirkebygget er lagt inn i 2016. Tomtespørsmålet er ikke endelig avklart, men vi håper det skjer så snart som mulig. Vi opplever et godt samspill mellom oss og Avdeling for Plan- og Geodata i kommunen, sier kirkevergen.

Han viser og til det store behovet for å ruste opp Domkirken og Korskirken. Arbeidet med Mariakirken tok fem og et halvt år å gjennomføre og kirken er tatt i bruk igjen. Nå står Domkirken og Korskirken for tur.

– Det er viktig for oss å være på dagsorden og bevisstgjøre politikerne om vår rolle som ressurs, sier Kjell Bertel Nyland.

Tekst: Tor Kristiansen, informasjonsmedarbeider BKF