• 14. oktober 2018

Minner om øving i Loddefjord kirke i morgen. Vi skal være i kirkerommet. Vær tidsnok slik at alle er klar til oppvarming kl. 19:30. :)