• 24. april 2020

Olsvik menighet kan ikke samles til gudstjeneste i kirken vår i denne spesielle tiden vi er inne i, men vi ønsker å nå ut til så mange som mulig med kirkens budskap. På søndag, 26. april, er du velkommen til å følge vår enkle gudstjeneste på vår Facebook-side.

Vårt arbeid stopper ikke opp selv om mange ting i samfunnet er redusert til et minimum. Ønsker du å gi en gave til menighetens arbeid er du velkommen til å gi på VIPPS 12192 eller til konto 5081.08.11363.

Med ønske om en velsignet helg fra oss i Olsvik menighet.