• 30. oktober 2020

Alter med krusifiks og blomsterdekorasjon

Vel møtt til minnegudstjeneste søndag 1. november kl. 19:00.

På grunn av nye restriksjoner som er i Bergen blir det ikke nattverd i denne gudstjenesten, og det blir dessverre heller ikke mulighet til individuell lystenning, men prest, diakon og frivillige fra menighetens diakoniutvalg vil lese navn og tenne lys for dem det har blitt holdt gravferd for i vår menighet det siste året.

Kirken går under det som kalles "fast sitteplass" etter de nye koronareglene, og det er da påkrevd med én ledig stol mellom hver husstand. Totalt har vi plass til 140 personer.