• 14. januar 2022

Vi ønsker velkommen til gudstjeneste 16. januar. Det er ikke forhåndspåmelding eller dåp. Det blir navne- og seteregistrering når hver enkelt får tildelt en plass.