• 20. august 2019

4-årssamling

Onsdag 4. og 11. september og søndag 15. september har vi den store glede å kunne invitere alle som er eller blir 4 år i år til Olsvik kirke, også de som fikk bok i vår. De som ikke fikk 4-årsbok i vår, vil få denne utdelt på gudstjenesten. Og alle er velkommen til å være med på samlingene og på gudstjenesten, og synge med Barnekoret Shine!

  • Onsdag 4. september blir det øvelse med Barnekoret Shine, hvor vi øver på sangene som skal fremføres på gudstjenesten, 15. september. Alle 4-åringene får prøve å være med i koret og se hvordan det er. Vi møtes kl. 16.45 for velkomst, og øvelsen er fra 17.00 til 18.00.
  • Onsdag 11. september har vi en ny samling med fireåringene kl. 16.30, før det igjen blir øvelse kl. 17.00. Det hele er ferdig kl. 18.00.
  • Middagservering blir det begge onsdagene fra kl. 15.00. Det koster kr. 25,- for barn og 50,- for voksne. Man kommer når det passer.
  • Søndag 16. september blir det familiegudstjeneste kl. 11.00. Her vil alle 4-åringene opptre sammen med Barnekoret Shine, og de som ikke fikk bok i vår vil få dette utdelt under gudstjenesten.

Videre i høst er det opp til hver enkelt om man vil fortsette i koret.

Vi gleder oss veldig til å treffe deg i kirken din!

For å vite hvor mange vi skal lage mat til, og for å ha alle navnene vi skal skrive inn i bøkene, trenger vi påmelding innen onsdag 28. august.

Meld deg på her »

Kjære foreldre/foresatte!

Fireåringen deres er invitert til samling og gudstjeneste i Olsvik kirke. Vi håper at dere ønsker at barnet deres skal få delta på dette.

Samlingene er et tilbud vi har som ledd i trosopplæringen i Olsvik menighet, som foreldre/faddere og menighet er sammen om. Alle fireåringer blir invitert, og vi gleder oss stort!

Hvis noen ikke kan være med søndagen, får dere utdelt boken på en av onsdagene. Dersom du ikke kan være med onsdagen(e), er du likevel hjertelig velkommen til å være med på gudstjenesten søndag 15. september!

Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon, men som har lyst til å komme? Be dem besøke nettsiden vår og melde seg på!

Vi sees!