• 6. juni 2019

Forside menighetsblad 2 2019

Da er Olsvik menighetsblad nr. 2 2019 utgitt, og kan leses eller lastes ned fra nettsiden.

I denne utgaven får du muligheten til å bli litt bedre kjent med kortilbudet i Olsvik kirke. Vi har kortilbud til alle fra 0 til 110, og noen av disse kan du lese om i bladet.

Til høsten er det igjen klart for valg av nytt menighetsråd. Mer om hvordan valget foregår, og hvem som står på valg, finner du i denne utgaven.

Ellers inneholder bladet blant annet informasjon om høstens arrangement, intervju med en av diakonene våre, bilde av årets konfirmanter og mye annet spennende!

God lesning!