• 20. mars 2020

"Kjærligheten" av Ingun Dahlin og Bas Vlam, foto Bjarne Andersen

Søndag 22. mars er det Maria budskapsdag. Siden vi ikke kan ha gudstjeneste, deler vår kapellan Nobukazu Imazu i stedet noen betraktninger om prekenteksten her på nettsiden. Prekenteksten er Luk 1, 26–38 og handler om engelens budskap til Maria.

Bildet er kunstverket «Kjærligheten» av Ingunn Dahlin og Bas Vlam, som henger i kirkerommet. Foto: Bjarne Andersen.

---

Vi er så heldige at vi har et TenSing-arbeid i Olsvik menighet! Jeg setter stor pris på at vi har et slikt ungdomskor i vår menighet, og det er alltid stor glede for meg å møte ungdommene der og ha gudstjenester med dem.

For noen år siden hadde jeg Ung Messe med Olsvik TenSing. Da ville de ha temaet «sterke kvinner». Da tenkte jeg at Guds mor Maria er verdens største kvinne.

I en gammel tekst fra den eldste kirken står det om Maria slik: Verdig og rett det er å prise deg salig, Gudføderske, du evig salige og i alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske, deg høylover vi.

Maria, som fødte Gud, ble høyt aktet og æret i den eldste kirken. Men hvorfor brukte Gud henne som et viktig redskap til velsignelse for menneskeslekten? Fordi hun var from og god i seg selv? For at hun ba til Gud om at Han måtte bruke henne til velsignelse?

Nei, fordi hun var så ydmyk i seg selv. Hun trodde ikke at hun kunne bli brukt av Gud i det hele tatt. Hun ble så overrasket da en engel besøkte henne med et budskap. Det står i Luk 2, 28–29: Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety.

Jesus sier i Matt 5, 28: Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. De som kjenner seg små og hjelpeløse i seg selv, finner Guds nåde. Derfor sier engelen til Maria: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. (Luk 1, 30)

Kanskje dette er et stort paradoks, at ydmyke mennesker blir så modige og sterke i Gud? Guds allmektige kraft kommer over slike mennesker. Den hellige ånd kom over Maria og Den høyestes kraft overskygget henne slik at hun kunne uføre Guds store gjerning for hele menneskeslekten.

Marias store «JA» i ydmykhet har en stor betydning for menneskeslektens historie. Uten hennes samarbeid kunne det ikke bli mulig for Gud å bli menneske i Jesus Kristus. Hva skulle skjedde videre, dersom Maria hadde sagt «NEI»? Gud måtte få Marias «JA» for å bli menneske gjennom hennes kropp og sjel. Vi har derfor en god grunn til å være takknemlige over Maria.

Apostelen Paulus oppfordrer oss til være sterk i Herren: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! (Ef 6, 10) Kanskje føler vi oss ofte svake og små, men da har vi en god grunn til å se Jesus, sann Gud og sant menneske som kom til jorden for å gjøre oss sterke i hans navn. Da vil Gud plutselig bruke oss til velsignelse for våre medmennesker.

Jeg har Maria som et stort forbilde hver dag, fordi jeg ønsker å være ydmyk og stole på Guds allmakt, slik Maria gjorde.

I Olsvik kirke har vi en vakker skulptur av Maria med Jesus-barnet og Josef. Hun ser veldig glad og rolig ut.

Amen!