•  25. januar 2019

Tårnagenter i klokketårnet

Velkommen til årets Tårnagenthelg for 2. og 3. klassinger, lørdag og søndag 26. og 27. januar i Olsvik kirke!

Olsvik menighet inviterer denne helgen alle 2. og 3. klassinger til å være Tårnagenter i kirken. Her kan du utforske kirken, Bibelen og kirkeklokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, du vil få en egen agentkode og på søndagen vil alle som kommer til kirken få vite hva agentene har funnet ut.

I år inviterer vi både de som går i 2. og 3. klasse. Det vil si at dere som var Tårnagenter i fjor nå får sjansen til å være med enda en gang!

Har du hørt kirkeklokkene noen gang når de ringer? Har du vært oppe i klokketårnet og utforsket dem? Hvis du var Tårnagent i fjor vil du kanskje undersøke dem nærmere, en gang til? Vi må finne ut hva som står på klokkene!

Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og søndag. Agentene møtes i kirken lørdag 26. januar kl. 15.00. Vi holder på til kl. 19.00. Søndag treffes vi igjen kl. 10.00 og holder på til kirkekaffen er ferdig ca. kl 13.00. Foreldre, søsken og venner inviteres til gudstjenesten, som selvfølgelig er en Tårnagentgudstjeneste.

Hvert år er det flere tusen Tårnagenter som utforsker kirker i hele Norge. Vi håper at du har lyst å være en av dem! Det koster kr. 200,- å delta. Dette dekker mat og materiell. Dersom det er vanskelig å betale, kan man søke om å få dekket deltakeravgiften av menigheten. Har du en venn eller nabo som ikke har fått brev men som har lyst til å være med, så er det bare å invitere dem med!

Påmelding

Påmelding skjer innen 18. januar på denne siden. OBS! Vi har begrenset antall plasser!

Ved spørsmål, ta kontakt med kateket Sven-Ove Rostrup på sr393@kirken.no, SMS 915 57 253 eller telefon 55 30 81 71.