• 14. november 2020

Søndag 15. november er det 24. søndag i treenighetstiden. Siden vi ikke kan ha gudstjeneste, deler vår kapellan Nobukazu Imazu i stedet noen betraktninger om prekenteksten her på nettsiden. Prekenteksten er Joh 6, 63–69 og handler om Ånden som gjør levende.

«Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.» Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.»

Joh 6, 63–69

Hvem er Den Hellige Ånd? Dette var spørsmålet som jeg var meget opptatt av da jeg var på vei til kristentroen. En dag sa en kristen venn om Ånden: «Han er Gud i deg!» Buddhister snakker gjerne om det guddommelige i mennesket. Derfor virket denne definisjonen av Gud som en indre virkelighet i mennesket helt naturlig for meg, som har vokst opp i et buddhistisk land som Japan. Men Den Hellige Ånd er ikke en upersonlig kraft i oss, men en gudommelig person i oss som utgår fra Faderen gjennom Sønnen. Jeg ble så fascinert over kristendommen da jeg oppdaget at Gud, som eksisterer utenfor meg, vil ta bolig i meg for kjærlighetens skyld. Den Hellige Ånd, som person, kommer til meg for å ha dialog med meg. Han kaller meg ved navn, og trøster meg ved evangeliets ord om Jesus.

Kristendommen snakker om den treenige Gud. Og dette er kristendommens paradoksale mysterium. Kristendommens Gud er tre guddommelige personer – Faderen, Sønnen og Ånden – i ett vesen. Både Faderen og Sønnene kan være rimelig forståelige. Faderen er himmelens og jordens Skaper som har skapt alt i universet av intet. Sønnen er verdens Frelser og Forløser som har førte hele menneskeslekten tilbake til Faderen gjennom sitt frelsesverk. Men hvem er Ånden? Ofte vet vi ikke helt hvordan vi kan svare på dette spørsmål. Men ut fra Bibelen merker vi at Ånden er temmelig beskjeden. I vårt daglige liv møter vi mange forskjellige mennesker. Noen er meget utadvendte og pratsomme, mens noen andre er tilbakeholdende og forsiktige. Sønnen er en aktiv og pratsom person i treenigheten, og kom derfor til verden som det historiske Gud-mennesket Jesus Kristus. Men Ånden er en beskjeden person i treenigheten og foretrekker derfor å si veldig lite om seg selv.     

At Ånden er beskjeden, betyr ikke at han er ubetydelig i treenigheten. Kirkens trosbekjennelse understreker at han skal æres og tilbes sammen med Faderen og Sønnen. Ånden gjør en meget viktig gjerning for oss ved å skjule seg bak Jesus. Han er ikke opptatt av å fortelle oss om seg selv, men peker på Jesus. Vi frelses ikke så lenge Jesu død og oppstandelse er bare et historisk faktum for oss. Vi gjenfødes bare når vi tar imot Jesus ved dåpen og troen. Åndens største oppgave for oss er at han hjelper oss til å erfare at Jesu frelsesverk ble gjort for oss. Med evangeliets ord varmer Ånden vårt hjerter. Da kan vi virkelig erfare at Gud elsker oss med sin ubetingede kjærlighet for Jesu skyld.

Jesus sier: «Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke.» Vi bryr oss egentlig ikke om Gud, fordi vi har en tendens til å kretse oss rundt oss selv fra fødselen av. Men Ånden kommer og vekker oss fra denne illusjon. Da innrømmer vi at vi er kalt til å leve ikke bare for oss selv, men også for Gud og våre medmennesker. Samtidig skjer det et stort under i livet vårt, når Ånden gjenskaper oss som nye skapninger i Jesus. Da gjenskapes vi på en slik måte at vi ønsker å bli mer Jesus lik. Vi er skapt til å vokse stadig mer som Guds medhjelper som bringer Guds kjærlighet til våre medmennesker.

Peter sa til Jesus: «Du har det evige livs ord.» Bibelens ord kan gi oss evig liv i Jesus i samarbeid med Ånden. Ånden driver oss til Jesus ved å gjøre Bibelens ord levende for oss. Jesus sier i Joh 17, 3: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.» Bare Gud er evig og uforgjengelig, siden han er Skaper. Vi mennesker er forgjengelige, siden vi er skapninger. Likevel har mennesker mulighet til å eie evigheten i seg selv ved å delta i livet med den treenige Gud, fordi vi er skapt som Guds avbilder etter hans lignelse. Jesus ønsker sterkt at vi skal arve evig liv ved troen på ham. Derfor inviterer han alle mennesker til å ta imot ham, men respekterer samtidig vår frihet og tvinger ingen til å gjøre det.

Evig liv begynner her og nå, når vi starter vår vandring sammen med Jesus. Gjennom denne vandringen blir vi stadig mer og mer lik Jesus. Samtidig merker vi at det livet som skal komme, er mye rikere og mer spennende enn det livet som vi har her på jorden. Oppe hos Gud er det ingen sorg, ingen smerte og ingen uvennskap. Bare en kosmisk harmoni eksister der oppe.  Oppe hos Gud skal vi ha et herlig måltid sammen med Guds engler og hellige, og lovprise Guds navn til evig tid.    

Amen!