Søndag 13. september er det samlingsgudstjeneste. Med samlingsgudstjenesten ønsker vi å markere felles oppstart for alt menighetsarbeidet etter sommeren. Alle våre frivillige er spesielt invitert. Det blir innslag ved Olsvik TenSing. Vi håper dette blir en fellesgudstjeneste hvor storfamilien kan samles og gi hverandre oppmuntring inn i høst- og vinterhalvåret.

Gudstjenesten har nattverd og er ved Gunnar Kolaas.