Åpen kafé illustrasjon

Åpen kafé er et nytt lavterskel-tilbud i Olsvik kirke som henvender seg til alle aldersgrupper. Kaféen er en sosial møteplass med fokus på fellesskap, og det er i utgangspunktet ikke noe program. Vi åpner etter hvert for at frivillige kan bidra med musikk, litteratur, kunst, osv.

Åpen kafé starter opp torsdag 27. august kl. 10–12.

Velkommen inn!