I januar hadde menighetsråd og stab sin årlige strategisamling. Den munnet ut i et strategidokument som du kan finne i dokumentarkivet under «Planer» eller som vedlegg til denne artikkelen. Vi har valgt å videreføre de tre fokusområdene vi har hatt i 2013 og 2014:

  • Gudstjenesteliv
  • Musikk, kunst og kultur
  • Frivillige medarbeidere

Planen gir konkrete mål og tiltak for hvert enkelt område, og inneholder også evaluering av 2013 og 2014.