Temakveld illustrasjon

Mandag 11. mai kl. 19 er du velkommen til temakveld i kirkekjelleren i Olsvik kirke. Prest Einar Ekerhovd vil snakke om følgende tema:

«Den hellige ånd. Hvem er Den hellige ånd? Hva gjør Den hellige ånd?»

Etter bibeltimen blir det anledning til spørsmål og samtale, og det blir enkel servering.

Hjertelig velkommen!