• 30. november 2016

Japantur illustrasjon

Følgende punkter er en korreksjon til saken om menighetsturen til Japan i Olsvik menighetsblad nr. 5 2016:

  • Dato for turen er 2.-15. november 2017
  • Påmeldingen starter 15. desember, og påmeldingsavgiften bes betalt innen 5. januar 2017
  • Turen starter i Tokyo, ikke Kobe. Flyturene er Bergen-Tokyo og Osaka-Bergen.
  • I stedet for Takayama blir det besøk til Nara, Japans eldste hovedstad

Vi minner for øvrig om informasjonsmøtet mandag 5. desember kl. 19:00 i Olsvik kirke.