• 5. desember 2019

Takk for at du er frivillig!

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet, og dette ønsker vi å markere ved å takke alle dere som gjør frivillig arbeid. Den frivillige innsatsen dere gjør betyr masse for veldig mange mennesker.

I Olsvik kirke er det mange frivillige som gjør en utrolig innsats på mange forskjellige områder. Det er små og store oppgaver som gjøres, og alle er utrolig viktig. Fortsett å gjøre en innsats for andre gjennom frivillig arbeid!

Tusen takk!