• 7. november 2021

Olsvik TenSing inviterer til sin tradisjonelle intimkonsert følgende tidspunkt:

  • Lørdag 13. november kl. 19:00
  • Søndag 14. november kl. 15:00
  • Søndag 14. november kl. 17:00

Velkommen!