• 23. mars 2022

Lys våken

Helgen 2.–3. april arrangeres det LysVåken med overnatting for barn født i 2010 og 2011. Normalt arrangeres LysVåken i forbindelse med 1. søndag i advent, men grunnet korona ble det ikke arrangert da. Nå er vi derfor glade for å endelig kunne invitere til en kveld med opplevelser i kirken, og de som har lyst kan overnatte i kirken. Pris for deltagelse er kr. 100,– (dekker mat m.m.). Det starter kl 17:00 på lørdagen. Søndagen er det frokost etterfulgt av gudstjeneste for hele familien. Spørsmål/påmelding til Eva (kateket II) på es459@kirken.no innen 30. mars.