• 20. april 2017

Tema diakoni artikkelbilde

I det siste menighetsbladet og her på nettsiden kan du lese om Det norske misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i Thailand, hvor diakoni og misjon går hånd i hånd. I tillegg til to flotte tekster sendte også NMS med tips til forbønn og bønneemner for Thailand, som du kan lese i denne artikkelen. Vi håper menigheten blir med og ber for dette gode arbeidet.

Forbønn for Thailand

Himmelske Far. Takk for at vi får være med å dele evangeliet, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom i Thailand. Takk for at vi har fått del i evangeliet og lært sannheten å kjenne. Vi ber at det thailandske folk må vende seg til deg, og lære deg å kjenne som den eneste levende, sanne Gud. Vi ber for barn og unge som gjennom kirkens diakonale prosjekter får del i Guds kjærlighet. Vi ber for unge jenter som har blitt gravide utenfor ekteskap og som ikke har noen steder å gjøre av seg, og som lever i en fortvilet situasjon, - at de på Nådehjemmet må få kjenne din kjærlighet og omsorg på en spesiell måte. Vi ber for kirkens ledelse, om visdom og kjærlighet, om tålmodighet og styrke i utfordrende og vanskelige oppgaver. Vi ber for misjonærer og misjonspartnere fra sju ulike land, og at samarbeidet med kirkens folk må fungere bra. Vi ber om velsignelse over land og folk, og vi ber om at militærjuntaen snart må gi fra seg makten og utlyse nyvalg.

I Jesus navn, amen.

Tips til bønneemner

Takk og be for:

 • 40 års NMS-innsats i Thailand (september 2016) og 13 år i Laos
 • nye skoler og vannprosjekter i Laos – at de må bli til velsignelse for så mange som mulig og gi store ringvirkninger
 • jordbruksprosjektet i Ban Den i Nan-provinsen i Nord-Thailand. Gi teamet pågangsmot i arbeidet slik at de ser muligheter og fortsetter å være kreative
 • alle nye kristne i Thailand og Laos – at de må bli bevart i troen
 • trofast arbeid i menigheter og prekensteder, be spesielt for barnemenigheten i Nordøst-Thailand og disippelopplæringsprogrammer i Nordøst- og Nord-Thailand og i Laos
 • ledelsen og trofaste medarbeidere i Den evangelisk-lutherske kirken i Thailand og Den evangeliske kirken i Laos
 • leirer og evangeliseringskampanjer
 • mange aktive og frimodige kvinner i menighetene
 • det diakonale arbeidet og for at folk får møte Guds kjærlighet og godhet
 • lærere og elever ved det lutherske seminaret i Bangkok
 • arbeidet med den nye femårsplanen for kirken i Thailand
 • godt og åpent team-samarbeid innenfor de ulike arbeidsgrenene i kirken i Thailand
 • arbeidsmetoden «Use your talents» i Thailand
 • den politiske situasjonen i Thailand
 • misjonærene og deres familier; dette året er det mange av misjonærene som avslutter og nye som planlegger utreise