•  11. april 2016

Temakveld illustrasjon

Som en oppfølgning av Alpha-kurset inviterer Loddefjord menighet til samlinger annenhver tirsdag i vårsemesteret. Samlingene vil finne sted i Loddefjord menighetshus kl. 19–21. Det blir lovsang, undervisning, mulighet for forbønn og samtale, og fellesskap. Enkel bevertning.

Temaene blir som følger:

  • 12 april: Livet i Kristus
  • 26 april: Jesus lever og gjør oss fri
  • 10 mai: Jesus tilgir vår synd og gir oss nåde til å tilgi andre
  • 24 mai: Jesus leger våre indre sår
  • 7 juni: Jesus leder oss ved Den hellige ånd

Hjertelig velkommen!