• 4. juni 2020

Forside Olsvik menighetsblad nr. 2 2020

Årets andre menighetsblad er i trykken og lander etter planen i din postkasse i uke 25. Allerede nå kan du lese eller laste det ned fra nettsiden.

  • Vår sokneprest Gunnar Kolaas går av med pensjon, og i bladet får du både Gunnars tanker om sin prestetjeneste og menighetens takk til Gunnar.
  • Vi har igjen gleden av å invitere til Alpha-kurs, og i bladet kan du lese om både det nye kurset og hva det forrige kurset har betydd for noen av dem som deltok (du finner også informasjon om kurset her på nettsiden).
  • Mange lurer på hvor Gud er i koronaens tid. Redaktør Christer van der Meeren deler noen tanker om dette, til trøst og refleksjon. (Saken har tidligere blitt publisert her på nettsiden.)

Dessuten kan du lese om det nye konfirmantåret som nok blir litt annerledes enn vanlig, om Olsvik Tweenies og Superonsdag, og du får et reisebrev fra KRIK sin konfirmantleir i februar. Du finner så klart også alle de faste spaltene.

God lesning!