• 18. august 2019

Forside valgekstra 2019

Da er årets valgutgave av Olsvik menighetsblad utgitt, og kan leses eller lastes ned fra nettsiden.

Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget, holdes det også valg av menighetsråd og bispedømmeråd. Vi ønsker at flest mulig skal delta i kirkens demokrati, og har derfor laget en ekstrautgave av menighetsbladet, i forbindelse med det. Her kan du lese om de som stiller til valg til menighetsrådet, og de som stiller til bispedømmerådet.

God lesning!