4-årssamling

Hei! Er du fire år gammel, eller blir du fire i år? Da har vi den store gleden av å invitere deg til samling i Olsvik kirke! Samlingen er lørdag 26. september kl. 16:00–18:00. Vi håper du blir litt bedre kjent med kirken din på denne samlingen. Vi skal leke sammen, synge sammen og høre en fortelling fra Bibelen. Vi skal også ha et lite måltid sammen. Og dagen etter, søndag 27. september, får du 4-årsbok på gudstjenesten!

Vi gleder oss til å treffe deg i kirken din!

Meld deg på her »

Kjære foreldre/foresatte!

Fireåringen deres er invitert til samling og gudstjeneste i Olsvik kirke. Vi håper at dere ønsker at barnet deres skal få delta på dette. Samlingene er et tilbud vi har som ledd i trosopplæringen i Olsvik menighet og er noe som foreldre/faddere og menighet er sammen om. Alle fireåringer i menigheten blir invitert, og vi gleder oss stort! Hvis noen ikke kan være med på søndagen, så får dere utdelt boken på lørdag. Dersom du ikke kan være med lørdagen, er du likevel hjertelig velkommen til å være med på gudstjenesten søndag! Dere som allerede har fått bok, er også hjertelig velkomne til å delta på samlingen og på gudstjenesten.

Det er fint hvis vi får en melding om at dere kommer, så vet vi ca. antall. Registrer deg ved å klikke på knappen over.

Kjenner du noen som ikke har fått invitasjon, men som har lyst til å komme? Be dem ta kontakt med kateket Sven-Ove på sven-ove.rostrup@bergen.kirken.no.

Vi sees!