• 18. mars 2016

Vi vil rette en hjertelig takk til alle som hjalp til og ikke mist til alle som gav. Totalt kom det inn kr. 61 856,– i bøssene på tirsdag.