Menighetens årsmøte avholdes søndag 15. mars like etter gudstjenesten. Årsmeldingen for 2019 finner du som vedlegg her eller i dokumentarkivet.

Vi håper du vil vise ditt engasjement for menigheten ved å komme på årsmøtet.

Hjertelig velkommen!