1 Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Vis resten av Mark 16,1-11 »

Olsvik kirkes temareise til Japan 2020

Japansk bygning

30. mars til 13. april 2020 arrangerer Olsvik menighet temareise til Japan med vår japanske prest Nobu. Frist for påmelding og betaling av påmeldingsavgift er 1. oktober. All informasjon om reisen finner du i vedlegget til denne artikkelen. Vi håper du vil bli med!

Olsvik menighetsblad nr. 2 2019

 • 6. juni 2019

Forside menighetsblad 2 2019

Da er Olsvik menighetsblad nr. 2 2019 utgitt, og kan leses eller lastes ned fra nettsiden.

I denne utgaven får du muligheten til å bli litt bedre kjent med kortilbudet i Olsvik kirke. Vi har kortilbud til alle fra 0 til 110, og noen av disse kan du lese om i bladet.

Til høsten er det igjen klart for valg av nytt menighetsråd. Mer om hvordan valget foregår, og hvem som står på valg, finner du i denne utgaven.

Ellers inneholder bladet blant annet informasjon om høstens arrangement, intervju med en av diakonene våre, bilde av årets konfirmanter og mye annet spennende!

God lesning!

Nå er det endelig din tur til å være konfirmant!

 • 4. juni 2019

Forside konfirmantbrosjyre 2020

Registrer deg her »

Det er en glede for oss å kunne invitere et nytt kull med ungdommer til konfirmasjon i Olsvik kirke. Vi har laget en flott brosjyre, med all informasjon, som er sendt rundt til alle som er medlem av Den norske kirke, eller har minst en foresatt som er medlem. Brosjyren kan du også laste ned på denne siden.

Alle som har bestemt seg for å være konfirmant i Olsvik kirke er velkommen til en Kick-off 4. juni kl. 17.00 i Olsvik kirke, hvor vi kommer til å presentere opplegget vårt litt mer i detalj. Her bør du også komme hvis du ikke har bestemt deg for om du vil konfirmere deg eller ikke, så du kan få finne ut mer om opplegget.

Når Kick-Off er ferdig, vil vi åpne for registrering via internett. Påmelding til konfirmasjon starter altså kvelden 4. juni.

Velkommen som konfirmant!

Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

 •  29. mai 2019

Kirkevalget 2019 logo

Ved valg til menighetsråd i Olsvik sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg.

Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

 1. Yngve Jørgensen, f. 1955
 2. Mette Myklebust, f. 1994
 3. Brith Barsnes Bjordal, f. 1957
 4. Christer van der Meeren, f. 1988
 5. Arthur Pilskog, f. 1951
 6. Randi Birkeli Mårtensson, f. 1959
 7. Else Beate Dåvøy, f. 1954
 8. Anette Hermansen, f. 1978
 9. Øivind Hovden, f. 1956
 10. Aina Syslak, f. 1988
 11. Torill Andersen, f. 1950
 12. Sølvi Mostraum Krabbedal, f. 1967
 13. Bodil Angelvik, f. 1946
 14. Ingelin Hoff Larsen, f. 1944

Utfyllende opplysninger om kandidatene og om kirkevalget i soknet kommer i et eget menighetsblad i august.

8. søndag i treenighetstiden. Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ Gunnar Kolaas. Dagens tekst: Mark. 12, 28–34.


Ingen flere hendelser