Minnegudstjeneste på Allehelgensdag kl. 19

  • 30. oktober 2020

Alter med krusifiks og blomsterdekorasjon

Vel møtt til minnegudstjeneste søndag 1. november kl. 19:00.

På grunn av nye restriksjoner som er i Bergen blir det ikke nattverd i denne gudstjenesten, og det blir dessverre heller ikke mulighet til individuell lystenning, men prest, diakon og frivillige fra menighetens diakoniutvalg vil lese navn og tenne lys for dem det har blitt holdt gravferd for i vår menighet det siste året.

Kirken går under det som kalles "fast sitteplass" etter de nye koronareglene, og det er da påkrevd med én ledig stol mellom hver husstand. Totalt har vi plass til 140 personer.

Bytte av telefonisystem

  • 27. oktober 2020

Vi holder på å bytte telefonisystemet, og det kan derfor oppstå problemer med tilgjengeligheten i en periode.

Basar avlyst, men det blir salg og trekning av loddbøker

  • 21. oktober 2020

Basar illustrasjon

På grunn av pandemien er basaren dessverre avlyst i år.

Loddbøker selges likevel, og det blir trekning 21. november. Som vanlig har vi mange flotte gevinster!

Du kan kjøpe lodd i våpenhuset etter gudstjenestene. Betaling via Vipps er mulig. Her kan du også hente loddbøker for å selge selv. Vi håper mange vil hjelpe oss med loddsalget!

Takk for at du støtter Olsvik menighet ved å kjøpe og selge lodd.

Korreksjon menighetsblad

  • 28. september 2020

Vi gjør oppmerksom på en liten feil i menighetsbladet. I bildeteksten på side 6 kom vi i skade for å skrive at forestillingen med Ragnhild Gudbrandsen og Laila Kolve er søndag 11. oktober kl. 19. Det korrekte tidspunktet er lørdag 10. oktober kl. 19.

Igjen god lesning, og velkommen til kirken under Kulturfest!

Alpha-kurs

Se denne siden for mer info om Alpha-kurset.

Allehelgensdag. Helgemesse med nattverd v/ sokneprest Martin Hunsager og diakon Heidi-Merete Baird. Dagens tekst: Salme 90,1–4,12–14 / Rom 5,5–11 / Joh 6,37–40.

3. søndag i adventstiden. Lysmesse med nattverd v/ Nobukazu Imazu. TenSing. Dagens tekst: Jes 40,1–5 Trøst mitt folk og rydd vei / Jak 5,7–8 Vær tålmodige til Herren kommer / Luk 3,7–18 Frukt som svarer til omvendelsen.


Ingen flere hendelser