Er du allerede konfirmant? Du finner semesterplaner og annet under Aktiviteter → Konfirmanter.

Konfirmanter i Olsvik kirke

I konfirmasjonstiden blir konfirmantene bedre kjent med Gud, seg selv, sine medmennesker, skaperverket, gudstjenesten og kirken. Som konfirmant i Olsvik kirke deltar man på forskjellige interessegrupper, er med på fellessamlinger med alle konfirmantene, deltar på gudstjenester, drar på leir og er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon om våren.

Konfirmant 2018

Alle som bor i Olsvik menighet og som begynner i 9. klasse i 2017 er velkommen til å være konfirmant i Olsvik kirke, med forbønn og konfirmasjonsgudstjeneste i mai 2018. Alle som er døpt kan konfirmere seg, og de som ikke er døpt kan starte konfirmasjonstiden og la seg døpe før selve konfirmasjonsdagen. Konfirmasjonstiden strekker seg fra september til mai, men dersom man av ulike årsaker ikke har vært med fra starten, så er det muligheter for å hoppe inn i konfirmasjonstiden underveis.

Du kan lese om de ulike konfirmantgruppene nedenfor. Se konfirmantbrosjyren for mer informasjon. Datoer for konfirmasjonsgudstjenester i Olsvik kirke 2018 kommer senere.

Registrer deg her »

Ved spørsmål, kontakt
Hans-Petter Dahl Kateket

Se konfirmantbrosjyren for mer informasjon.

Lederkonfirmanter

Dersom du liker å være med barn og har lyst til å være hjelpeleder i vårt barnearbeid, kan du velge å være lederkonfirmant. Oppgavene vil være av praktisk karakter, med forberedelse av samlinger og hjelpe til med gjennomføringen av samlingene på forskjellige måter. Vi vil tilpasse oppgavene etter det man liker å gjøre, og det man er komfortabel med å gjøre. De som velger å være lederkonfirmanter vil bli invitert til et innledende møte hvor vi snakker om de forskjellige alternativene, og hvor dere kan velge hvilke arbeid dere vil være med på. Det dere kan velge å være med på er barnekorene våre (Småbarnssang, MiniSing og Shine), søndagsskolen eller trosopplæringstiltak (inkluderer Lys Våken, Tårnagenthelg, osv.). Lederkonfirmantene drar på leir 29. september til 1. oktober sammen med Multimedia og Sammen FORandre.

Barn rundt lysgloben

Sammen FORandre

Er du opptatt av at alle skal ha det bra? Er du sosial og trives sammen med mennesker? I denne gruppen skal vi ha fokus på temaer som rettferdighet, hvordan inkludere alle og hvordan ta vare på skaperverket. Samlingene vil være onsdager kl. 16:00–17:30. Her vil vi ta opp ulike temaer og det blir god tid til samtale og diskusjoner. I tillegg skal vi på ulike måter praktisere omsorg for andre. Dette kan f.eks. være å dele ut blomster til etterlatte eller noe annet som uttrykker nestekjærlighet. Sammen FORandre drar på leir 29. september til 1. oktober sammen med lederkonfirmanter og Multimedia.

Hender som er sammen

Multimedia

Denne gruppen møtes annenhver uke og jobber med multimedia. Ved hjelp av foto, video og musikk skal vi lage ting som kan brukes på gudstjeneste, konserter, utstillinger, etc. Hvis du liker å ta bilder, filme, lage musikk, lage presentasjoner på data osv. er dette gruppen for deg. Du trenger ikke ha masse erfaring, men må være interessert i å jobbe med multimedia, og villig til å lære mer. Denne gruppen vil være en kreativ måte å jobbe med kristendomskunnskap på. Multimedia reiser på leir 29. september til 1. oktober sammen med lederkonfirmantene og Sammen FORandre.

Stillbilde fra Lego-video

Flere interessegrupper

Disse interessegruppene arrangerer egne leirer. Som du vil se møtes gruppene på forskjellige dager. Velger du å være med i en av disse er du med som deltaker i gruppen sammen med de andre medlemmene.


Olsvik TenSing

Liker du å synge? Liker du å danse eller spille teater? Vil du prøve deg på lys- og lydteknikk eller band? Da har vi løsningen til deg! Vi i Olsvik TenSing er en gruppe med engasjerte ungdomer i alderen 13 år og oppover. Vi har ukentlige øvinger hver tirsdag fra kl. 19:00 til kl. 21:30. I løpet av året arrangerer vi to konserter og har ansvar på enkelte gudstjenester. I tillegg til alt dette reiser vi også på festivaler i både inn- og utland. Olsvik TenSing er fullspekket med humor, latter, lek og mye annet moro, som vi gjerne vil dele med deg! Som konfirmant i Olsvik TenSing blir du automatisk medlem i Norges KFUK-KFUM. Velkommen til et spennende og minnerikt år!

Medlemmene i Olsvik TenSing

KRIK

Er det idrett som er tingen for deg, kan du velge å være KRIK-konfirmant. KRIK-konfirmantene samles ca. annenhver mandag kl. 16:00–17:30 i idrettshallen til Olsvikåsen videregående skole. Leiren for KRIK, som er obligatorisk for konfirmantene, blir i slutten av juni, ca. uke 25–26. Da drar konfirmantene til KRIK-ACTION, som er en stor happening i Bø, med ungdommer fra hele Norge. Alle som velger KRIK blir automatisk medlem av organisasjonen KRIK. Kontingenten for KRIK-konfirmantene vil være på kr. 4 300,– og inkluderer alle utgifter i konfirmasjonstiden, også leir.

Konfirmanter som klatrer på vegg

Sjømannskirken

I Sjømannskirkegruppen får du mulighet til å få et unikt møte med Sjømannskirken. Vi har i år samarbeid med Sjømannskirkene i Hamburg og London. Opplegget består av seminar om Sjømannskirken, planlegging og deltakelse i Sjømannskirken og menighetens fellesgudstjeneste, workshop i forkant av leir og selvfølgelig leir i Sjømannskirken i London eller Hamburg. De som velger Sjømannskirken må i tillegg være med enten i Olsvik TenSing eller i en egen samtalegruppe. TenSing øver tirsdager og samtalegruppen vil ha samlinger torsdager. Tidspunktet for turen til London er ikke bekreftet, men det blir antakelig i påsken, eller uken etter. Endelig tidspunkt blir bekreftet så fort som mulig, mog seneste i august. Tidspunktet for turen til Hamburg blir 6.–10. april 2018. Prisen for å delta i Sjømannskirkegruppen er kr. 5 500,–. Dette inkluderer alle avgifter, både til leiren og ellers i året. Vi gjør oppmerksom på at dette tilbudet krever en del av konfirmanten, og at disiplinproblemer vil være sårbart og belastende for opplegget.

Konfirmanter ved Berlinmuren