Samling for alle som har en oppgave under Alpha-kurset, for å gi en felles forståelse av de ulike oppgavene vi har. Denne kvelden vil Alpha Norge ha ansvar for.