Formiddagstreff for voksne/pensjonister. Gjest: Pasient- og brukerombud Rune Skjælaaen.

Se nettsiden til formiddagstreff for mer informasjon.