Nordlandskoret fyller 95 år, og feirer dette med en flott konsert sammen med Colla Voce i Sælen kirke. Mer info kommer!