Vi satser på sol og lek/samling/grilling ute.Hvis noen ønsker å ta med kake/boller/bær el.l, så kan man det denne dagen.

10:00
Sommerfest! Samling og lek.
10:30
Babysang 6–12 mnd.
11:30
Grilling ute