Barnekoret Shine

Musikalsk glede og mestring for barn fra 6 til 10 år

Konsert med Shine og Elin Prøysen

Musikk er et språk vi alle er født med. Det er en kilde til glede og energi, og å lære en sang gjør at barn opplever mestring. I koret er alle med på å skape noe. Musikk er brobygger mellom kulturer, og gir barn en positiv opplevelse i et godt fellesskap.

Shine er Olsvik kirke sitt barnekor for barn i alderen 6–10 år. Vi øver onsdager kl. 16:30–17:30, og alle som ønsker å delta er hjertelig velkommen. Øvelsene foregår i Olsvik kirke, med Brith Barsnes Bjordal er musikalsk leder. Kateket Sven-Ove Rostrup er med som pianist.

Brith er profesjonell sanger og får til mye musikalsk bra med koret. Shine har blant annet hatt konserter med Maj Britt Andersen, Bjarte Leithaug, Christine Sandtorv og Elin Prøysen. Koret inviteres ellers til å synge på arrangementer i kirken, som gudstjenester, basarer, Kunst- og kulturuken m.m.

Det koster kr. 400,– i året å være med i Shine, og det er lov å være med et par ganger før du bestemmer deg. Det er også mulig å søke kirken om økonomisk støtte til å betale kontingenten.

Ta kontakt om du er interessert. Kom og bli med!

Hvorfor er korsang så bra?

Musikk er et språk vi alle er født med. Helt fra vi er små bruker vi sang til å kommunisere med, og være i relasjon til andre. Musikken blir en kilde til glede og energi.

Musikk er med på å skape stemning, for å slappe av, eller til å få fart på bevegelsene. Raskt tempo og rytme skaper energi, og gir glede ved bevegelse. Det å lære en sang gjør at barn opplever mestring, og når barn mestrer øker deres selvoppfatning – «jeg kan» og «jeg klarer». Alle som er med og synger er med på å skape noe, og så får man respons.

Musikk er et verdensspråk med variasjoner innenfor de ulike kulturene. Musikk er brobygger på tvers av kulturer og gir felles glede og forståelse for at dette kan alle ta del i. Dette gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap. Elementer i musikken er viktig for utvikling av språk. Det å lære tekster og melodier styrker de delene av hjernen som også brukes til språk.

Registrer deg her »

Du kan også gi beskjed direkte til lederne i koret.

Sven-Ove Rostrup Hovedleder

Brith Barsnes Bjordal Musikalsk leder


Ingen hendelser