16 En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Vis resten av Mark 1,16-20 »

Olsvik menighetsblad nr. 3 2017

  • 15. juni 2017

Forside menighetsblad 3 2017

Olsvik menighetsblad nr. 3 2017 er nå lagt ut og kan leses eller lastes ned fra nettsiden.

Vi fortsetter å markere Lutherjubileet, og har i denne utgaven med en artikkel om Luther som salmedikter, og en salme som Ragnar Grøm, fra Olsvik menighet, har oversatt. Du kan også lese en fin artikkel om vår kreative kirketjener, og se bilder av årets konfirmanter.

Som vanlig får du også en bønneliste, oversikt over hvem som er døpt siden sist, arrangement og konserter, gudstjenester, og ellers de vanlige tingene.

God lesning!

Påmeldingen til konfirmasjon 2018 er åpen

  • 9. juni 2017

Du kan nå melde deg på til konfirmasjon i 2018. Du finner all info om de ulike konfirmantgruppene og registrering på denne siden. Velkommen som konfirmant!

Ny givertjeneste

  • 7. juni 2017

Kirken i solnedgang

Vi har alltid vært avhengig av god støtte fra menighetens medlemmer. Det koster å bygge og drive menighet, og det er mange av våre tiltak vi aldri kunne gjennomført om ikke det hadde vært for støtte ut over det vi får fra det offentlige.

Du kan nå lese om menighetens givertjeneste og alt du kan støtte på olsvik-kirke.no/givertjeneste. Du kan nå også enkelt sette opp fast trekk med avtalegiro!

Tusen takk for gaven du gir!

Olsvik kirke arrangerer Alpha-kurs med mange spennende tema!

  • 29. mai 2017

Alpha-kurs

Ønsker du å lære mer om den kristne tro?

Etter stor suksess med Alpha-kurs sammen med Loddefjord menighet våren 2016 arrangerer vi nå Alpha-kurs selv! Kurset omhandler viktige og interessante spørsmål innenfor kristendom, som: Hvorfor døde Jesus? Hva gjør Den hellige ånd? Helbreder Gud i dag?

Mer enn 24 millioner mennesker over hele verden har funnet ut at det er vel verd å gjennomføre Alpha-kurs – i kirker, bedehus, i et hjem, på studiestedet eller i fengsel. Alpha er å finne i 169 land, og er oversatt til 112 språk.

Kveldene vil bestå av felles måltid, sangstund, undervisning (foredrag) og muligheter for spørsmål og samtaler i grupper. Kurset går over 11 torsdager fra 7. september til 15. februar, kl. 19.00–21.30. I tillegg er helgen 19.–20. januar satt av til undervisninger og fellesskap. Du finner alle detaljer om datoer og temaer på olsvik-kirke.no/alpha. Du kan også lese mer om Alpha-kurset i det kommende menighetsblad nr. 3 2017.

Kurset avholdes i kirkekjelleren i Olsvik kirke og er helt gratis. Vi setter pris på om du melder deg på innen 20. august og håper du vil være med fra starten, men du er hjertelig velkommen uansett!

Meld deg på »

8. søndag i treenighetstiden. Hovedgudstjeneste med dåp og nattverd v/ Gunnar Kolaas. Dagens tekst: Matt 6, 19–24.

Samling for alle som har en oppgave under Alpha-kurset, for å gi en felles forståelse av de ulike oppgavene vi har. Denne kvelden vil Alpha Norge ha ansvar for.

Oppstart av Alpha-kurset. Åpen introduksjonssamling med middag for alle som er nysgjerrige på hva Alpha-kurs er. Inviter gjerne med deg noen! Colla Voce synger.


Ingen flere hendelser